Shitesi

Gyulazsolt
Klinë
0123654789

Ofertë kredie personale

10 €

Të dhënat

Përshkrimi shtesë:

Kam kapital që do të përdoret për të dhënë kredi afatshkurtër dhe afatgjatë për çdo person serioz që dëshiron këtë kredi. Unë jap kredinë time për të gjithë njerëzit dhe në gjendje ta shlyej kredinë me kamatë.
ju lutem më kontaktoni me email për më shumë informacion.
email: birojo1944@gmail.com

zgjidhje për problemet tuaja